مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

به نظر من اگر بخواهیم قرن بیستم را بر قرن حاضر مقایسه نماییم، قرن بیستم را می‌توانیم قرن رقابت در بخش‎های تخصصی بازار و قرن بیست‎ ویکم را قرن رقابت رودررو خواهند بنامیم. اجازه دهید توضیح دهم منظورم چیست:

اگر شما به ایده ‎های سنتی رقابت برگردید متوجه می‎شوید که این ایده‎ ها به دو چیز بستگی داشتند: "منابع طبیعی و ابعاد شرکت". بنابراین اگر شما نفت داشتید، نفت استخراج می‎کردید و اگر مزرعه داشتید محصولات کشاورزی تولید می‎کردید. بنابراین، هر کسی جا و موقعیتی فیزیکی در اقتصاد جهانی داشت.

اما امروز نوع متفاوتی از رقابت در حال ظهور است. اگر شما واقعاً اعتقاد دارید که ما اکنون در عصر صنایع "قدرت فکری" شامل مواد جدید مانند تراشه‎ های کامپیوترها، نرم ‎افزار و ... زندگی می‎کنیم، هیچ جایی پایگاه یا مرکز این صنایع نیست. این صنایع قبل از ایجاد فیزیکی در نظام فکری و هوشی انسان‎ها قرار دارد، یعنی هرکسی که بتواند قدرت فکری خود را سازماندهی نماید، پتانسیل آن را دارد که در این صنایع به رقابت بپردازد. وقتی شما این را با نبردهای اقتصادی گذشته مقایسه می‎کنید، تفاوت اصلی این است که مزیت رقابتی اکنون ساخته انسانی (manmade) است چه ما باور کنیم یا نکنیم!

در پاسخ به اهمیت روزافزون منابع انسانی، شما می‎توانید از خدمات گسترده و متنوع مشاورهای و آموزشی من و همکارانم در زمینه‌های زیر بهره‎ مند گردید.

  • تجزیه و تحلیل مشاغل، طراحی، طبقه ‎بندی و ارزشیابی مشاغل
  • استخدام مناسب، حفظ برترین‌ها
  • برنامه‌ریزی تعدیل
  • طراحی و پیاده ‎سازی نظام مدیریت عملکرد
  • طراحی و پیاده ‎سازی نظام آموزش اثربخش
  • طراحی و پیاده ‎سازی نظام حقوق و دستمزد
  • راه‌حل‌های حرفه‌ای بر چالش‌های روزانه 

فرم دریافت مشاوره

لطفا جهت دریافت مشاوره تخصصی فرم را تکمیل نمایید

تماس با مدیریت

نام و نام خانوادگی *

ایمیل

شماره موبایل *

موضوع پیام *

متن پیام

0%