روانشناسی صنعتی و سازمانی

روانشناسی صنعتی و سازمانی

آیا می‌توانید بی‌درنگ پاسخ دهید، یکی از بهترین کارهایی که می‌توانید برای ساز‌مانتان انجام دهد، چیست؟.

پاسخ من، حفظ کارکنان ارزشمند سازمان است. بارها در مشاوره‌های سازمانی خود مشاهده کرده‌ام فارغ از وضعیت اقتصادی، شرکت‌ها همواره با خطر جداشدن بهترین کارکنان‌شان مواجه هستند. موضوع صرفاً خروج این کارکنان مستعد نیست، مسئله این است که با خروج این افراد از سازمان دانش و تخصص از سازمان شما خارج می‌شود. بنابراین حفظ و نگهداشت کارکنان شایسته شما از قابلیت‌های شما در مقام یک مدیر محسوب می‌شود. در این راستا، از مهمترین استراتژی‌های نگهداشت کارکنان، تلاش برای ساخت فرهنگی شایسته در سازمان تحت امر شما می‌باشد و فراموش نکنید این مهم فقط بر عهده شما به عنوان یک مدیر می‌باشد نه هیچکس دیگر!!!

در پاسخ به این مهم، شما می‎توانید از خدمات گسترده و متنوع مشاورهای و آموزشی من و همکارانم در زمینه‌های زیر بهره ‎مند گردید.

 

  1. استانداردسازی رفتار سازمان متناسب بر ارزش‌های سازمانی
  2. طراحی و ساخت "فرهنگی شایسته" متناسب با انتظارات مدیران سازمان
  3. طراحی و ساخت پلتفرم "شخصیت سازمان"

فرم دریافت مشاوره

لطفا جهت دریافت مشاوره تخصصی فرم را تکمیل نمایید

تماس با مدیریت

نام و نام خانوادگی *

ایمیل

شماره موبایل *

موضوع پیام *

متن پیام

0%