آینده پژوهی در کسب و کار

آینده پژوهی در کسب و کار

شرح دوره:

هدف این دوره آموزشی ايجاد نگرش‌هاي لازم براي پرورش مديران شرکت‌ها، سازمان‌ها در ساخت آینده کسب و کار  است. اين دوره، مهارت‌هاي مورد نياز رهبران و مديران را برای شناخت

و خلق آینده کسب و کار بررسي مي‌کند و به بحث درباره الزامات ورود به عصر دانش و اقتضائات انقلاب بعد از عصر انقلاب صنعتي مي‌پردازد. از اين رو شايسته است که اهداف اين حوزه

راهبردی با تأمل بر محورهاي ذيل دنبال شود:

 

  1. (1) تعريف آينده‌پژوهي
  2. (2) درک اهميت آينده و لزوم مطالعه آن به عنوان يک رشته علمي
  3. (3) آشنايي با مدل‌ها و تئوري‌هاي آينده‌پژوهي
  4. (4) شناخت نحوه ترسيم آينده مطلوب.
0%