مقالات

مقالات

مجموعه ای از آخرین اخبار و مقالات

1398/09/09 در ساعت 10:34:54

ارائه الگوي توسعه نظام اداري ايران: با تاکيد بر تعامل اداره و سياست

ضرورت توجه به توسعه نظام اداري در مديريت دولتي، پژوهش‌ها، مطالعات و برنامه‌ريزي‌هاي متعددي را به همراه داشته است. بي‌گمان تقويت اداره و بخش عمومي مي‌تواند نقش مهمي در توسعه کشور و افزايش مشروعيت سازمان‌هاي عمومي ايفا کند

ادامه مطلب
ارائه الگوي توسعه نظام اداري ايران: با تاکيد بر تعامل اداره و سياست
1398/09/09 در ساعت 10:27:57

رويکرد برتري سازمان در تعامل با محيط: ارتقاء نيروي انسانی براي محيط کاري جديد

تغييرات محيطي و به تبع آن، تغييرات سازماني در حال وقوع است. اين تغييرات به دلايلي چون جهاني شدن، مقررات زدايي بازارها، کاهش انحصارها، افزايش و تغيير خواسته‌ها و ترجيحات مشتريان و ... روي داده

ادامه مطلب
رويکرد برتري سازمان در تعامل با محيط: ارتقاء نيروي انسانی براي محيط کاري جديد
1398/09/09 در ساعت 10:21:11

اثر ادراک عدالت سازماني بر رضايت شغلي کارکنان در بخش دولتي

پژوهش‌ها نشان داده است که افزايش عدالت سازماني بر جنبه‌هاي گوناگون رفتار سازماني تأثيرگذار است. در اين ميان مي‌توان به جنبه‌هايي چون سرمايه اجتماعي، رفتار شهروندي سازماني و رضايت شغلي اشاره نمود

ادامه مطلب
اثر ادراک عدالت سازماني بر رضايت شغلي کارکنان در بخش دولتي
1398/04/09 در ساعت 18:12:06

بررسي عوامل موثر بر توانمندسازي نيروي انساني در خدمات (بررسي موردي در نظام بانکي)

بي‌گمان امروزه تقويت توانمندي افراد در بخش عمومي مي‌تواند نقش مهمي در بهبود كيفيت خدمات ارائه شده از سوي سـازمان‌ها ايفا نمايد. امروزه مزيتي كه سازمان‌ها براي پيشي گرفتن از يكديگر دارند نه در بكارگيري فناوري جديد، بلكه در بالا بودن اعتماد به نفس و ميزان تعهد كاركنان به اهداف سازماني نهفته است

ادامه مطلب
بررسي عوامل موثر بر توانمندسازي نيروي انساني در خدمات (بررسي موردي در نظام بانکي)
1398/04/09 در ساعت 18:12:06

بررسی نقش میانجی چابکی و نوآوری سازمانی در رابطه کاربرد سیستم مدیریت دانش و عملکرد سازمان

پژوهش های گوناگون نشانگر آن است که کاربرد سیستم مدیریت دانش و عملکرد سازمانی تاثیرگذار است

ادامه مطلب
بررسی نقش میانجی چابکی و نوآوری سازمانی در رابطه کاربرد سیستم مدیریت دانش و عملکرد سازمان
1398/04/09 در ساعت 18:12:06

ارائه الگوی توفیق مدیریت دانش

وسعه سریع و اعجاب انگیز فن‎آوری‎های ارتباطات و اطلاعات و گرایش عمومی محیط رقابتی به سمت دانش و مدیریت اثر بخش آن سبب شده که دانش و یادگیری جمعی به عنوان تنها مزیت رقابتی پایدار مورد توجه روز افزون قرار گیرد

ادامه مطلب
ارائه الگوی توفیق مدیریت دانش
0%